• Novinky
   • OZNAM
   • 22. 10. 2018
   • V zmysle § 150 ods.(5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem dňa 29. 10. 2018 (pondelok) z organizačných dôvodov žiakom riaditeľské voľno.

    PhDr. Iveta Onušková

    riaditeľka školy

   • Inovujem, teda som.
   • 22. 10. 2018
   • Študenti tretieho ročníka sa v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili dňa 18. 10 . 2018 na inovačnom workshope, ktorý bol zameraný na rozvoj ich inovatívneho a kreatívneho myslenia.
   • Domáce násilie – „Nie znamená nie“
   • 22. 10. 2018
   • Zajtra 23. 10. 2018 o 10,00 hod. sa v sále školy uskutoční výchovné podujatie pre žiakov 1. – 3. ročníka. Prednáška je v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre študentov zadarmo .

    Čas trvania : 60 min.

    Po prednáške vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu.

   • Pygmalion - divadelné predstavenie
   • 18. 10. 2018
   • 5.11.2018 sa 1.A, 2.A, 3.A, 3.E a 4.A zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku: Pygmalion. V Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene hru J.B.Shawa predstaví TNT Theatre Britain.

    Študenti budú poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia na hromadných školských akciách a akciu absolvujú pod pedagogickým dozorom vyučujúcich ANJ.

   • To si píš - súťaž
   • 17. 10. 2018
   • Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute vyhlasuje súťaž v písaní textov, viac informácií tu: to_si_pis.odt​​​​​​​

   • Best in English súťaž
   • 16. 10. 2018
   • Milí študenti!

    Aj tohto roku máte možnosť zapojiť sa do medzinárodnej online jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH. Uskutoční sa v piatok 30. novembra 2018 medzi 9.00-11.00. Bližšie info na https://bestinenglish.org/ , kde si môžete vyskúšať aj vlaňajší test.

    Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ alebo u pp. Kováčovej (č.218) najneskôr 12.11.2018.

   • Olympiáda v anglickom jazyku
   • 14. 10. 2018
   • Milí študenti! V dňoch 12.-13.11.2018 sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ najneskôr 8.11.2018. Tešíme sa na Vás!

   • Jesenné tekvicobranie
   • 12. 10. 2018
   • 24.10.2018 sa vo vestibule školy uskutoční tvorivá dielňa, na ktorej si môžete vyrezať svetlonosa, vytvoriť lapač snov, šarkana, či vyskúšať techniku luminografie. Až do 26.10.2018 môžete vo vestibule vystavovať svoje vyrezané tekvice a zúčastniť sa tak súťaže o najkrajšiu tekvicu.

   • Vianočná Viedeň 12.12.2018
   • 11. 10. 2018
   • 100. výročie oficiálneho pomenovania nášho gymnázia na Gymnázium Andreja Sládkoviča
   • Pre rodičov a študentov
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Partneri 6
  • Partneri 7