Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita


 • 5.apríla 2018 Medzinárodná dejepisná súťaž

  Dňa 5. apríla 2018 v rovnakom čase odštartovali na Slovensku aj v Čechách krajské kolá Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Ústrednou témou tohtoročnej súťaže je obdobie Česko-Slovenskej republiky po roku 1968 s dôrazom na Pražskú jar a normalizáciu. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 252 gymnázií z Čiech a Slovenska. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Martin Valent, Marek Ivanič a Jakub Zaťko (III.B) a naši chlapci sa umiestnili na krásnom 3. mieste spomedzi všetkých gymnázií nášho kraja, čo je fantastický úspech najmä preto, že pri príprave museli preštudovať množstvo odbornej literatúry, dokumentov a pramenných materiálov týkajúcich sa najmä Pražskej jari a obdobia normalizácie.

  Škoda, že im účasť v československom finále tejto súťaže ušla doslova o chlp. Napriek tomu chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!!!!!!

  ---


  03.05.2018 17:38 | viac »
 • Prednáška o NATO

  Štúdium, prípadne práca v Nemecku

  06.04.2018 16:22 | viac »
 • 12.4.2018 Písomná skúška DSD
   

  Dňa 12.04.2018 sa na našej škole konali ústne skúšky DSD I (Nemecký jazykový diplom stupňa I), ktorého sa zúčastnili žiaci III.A a III.C triedy. Skúšobná komisia pozostávala z vyučujúcich nemeckého jazyka našej školy: pani Valéria Solivajová a pani Claudia Faško. Všetci žiaci túto skúšku (úroveň A2/B1) úspešne absolvovali, k čomu im srdečne blahoželáme!

  13.3.2018 Písomná skúška DSD I

  Dňa 13.03.2018 potom nasledovala písomná skúška, ktorú absolvovalo 10 žiakov našej školy.

  9.3.2018 Pilotné skúšky DSD I

  Dňa 9.03. 2018 sa na našej škole konali pilotné skúšky DSD I (Nemecký jazykový diplom stupňa I), ktorého sa zúčastnili žiaci druhých a tretích ročníkov.

   

  27.04.2018 13:05 | viac »
 • HISTORICKÁ EXKURZIA V PRAHE

  VIANOČNÁ VIEDEŇ

  EXTRAPOLÁCIE 2017

  18.04.2018 14:28 | viac »
 • ZOCHOVA DIVADELNÁ BYSTRICA

  KOVÁČOVA BYSTRICA

  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  IMPROLIGA

  NÁVRATY POÉZIE O CENU ANDREJA SLÁDKOVIČA


  SÁROVA BYSTRICA

  SPRAVODLIVOSŤ V PARAGRAFOCH

  02.06.2018 11:02 | viac »
 • Roman Crossfit Winter Challenge


  Majstrovstvá Slovenska v krose

  Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v krose

  Beh hrebeňom Čergova

  Banskobystrický maratón

  Župná kalokagatia

  06.04.2018 16:59 | viac »

Naše úspechy v školskom roku 2017/18