• Obedy

     • Obedy na GAS zabezpečuje Donly-Penzión Fajnne Zvolen.

      Cena obeda pre žiaka je 1,31€, spôsob platby: v hotovosti alebo prevodným príkazom: IBAN: SK47 1100 0000 0026 2209 9681

      Pri úhrade prevodným príkazom je žiak povinný priniesť doklad o úhrade vedúcej kuchyne (inak mu nebude pridelený kredit). Obedy sa vydávajú od 12:00 - 14:00 hod.

      Objednávanie a odhlasovanie obedov je možné minimálne deň vopred od 7.00 - 13,30 hod. alebo aj jeden týždeň vopred podľa zverejneného jedálneho lístka.

       

     • Das Deut­sche Sprach­di­plom na GAS

     • Študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča majú možnosť bezplatne získať nemecký jazykový diplom DSD I (A2/B1) a DSD II (B2/C1). Na diplom ich zodpovedne pripravia naši učitelia a nemecká lektorka, všetci odborne kvalifikovaní a nemeckou stranou certifikovaní.