• Hlasuj za svoju školu a vyhraj

     • V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018

     • Best in English súťaž

     • Milí študenti!

      Aj tohto roku máte možnosť zapojiť sa do medzinárodnej online jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH. Uskutoční sa v piatok 30. novembra 2018 medzi 9.00-11.00. Bližšie info na https://bestinenglish.org/ , kde si môžete vyskúšať aj vlaňajší test.

      Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ alebo u pp. Kováčovej (č.218) najneskôr 12.11.2018.

       

     • 100 rokov GAS - dotazník pre absolventov

     • Chceli by sme nájsť čo najviac našich absolventov - boli by sme radi, keby ste vyplnili náš krátky dotazník, pridali aj Vašu fotografiu a tým by ste podporili našu snahu vytvoriť čo najdlhšiu reťaz GASákov :)

    • Domáce násilie - Nie znamená nie
     • Domáce násilie - Nie znamená nie

     • Opäť do našej školy zavítal vynikajúci rečník a filmový kritik  Mgr. Peter Konečný a stretol sa so žiakmi 1.-3.ročníka. Prostredníctvom ukážok z filmov, seriálov a reklám sa zameral na zvyšovanie povedomia a informovanosti o násilí páchanom na ženách ako aj na jeho verejné odmietnutie.
    • Inovujem, teda som.
     • Inovujem, teda som.

     • Študenti tretieho ročníka  sa v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili dňa 18. 10 . 2018 na inovačnom workshope, ktorý bol zameraný na rozvoj ich inovatívneho a kreatívneho myslenia.
     • To si píš - súťaž

     • Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute vyhlasuje súťaž v písaní textov, viac informácií tu: to_si_pis.odt​​​​​​​

     • OZNAM

     • V zmysle § 150 ods.(5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  udeľujem  dňa 29. 10. 2018 (pondelok) z organizačných dôvodov žiakom riaditeľské voľno.

      PhDr. Iveta Onušková

      riaditeľka školy

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Milí študenti! V dňoch 12.-13.11.2018 sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ najneskôr 8.11.2018. Tešíme sa na Vás!

     • Jesenné tekvicobranie

     • 24.10.2018 sa vo vestibule školy uskutoční tvorivá dielňa, na ktorej si môžete vyrezať svetlonosa, vytvoriť lapač snov, šarkana, či vyskúšať techniku luminografie. Až do 26.10.2018 môžete vo vestibule vystavovať svoje vyrezané tekvice a zúčastniť sa tak súťaže o najkrajšiu tekvicu.

     • Nemci na GAS

     • Do galérie Nemci na GAS boli pridané fotografie.

    • Návšteva z Nemecko-európskeho inštitútu v Hessene
     • Návšteva z Nemecko-európskeho inštitútu v Hessene

     • Dňa 3.10.2018 sa žiaci štyroch bystrických gymnázií (GAS, EVG, Katolícke gymnázium, GJGT) zúčastnili diskusného večera s nemeckými obyvateľmi z Hessenu, ktorí boli po 2.svetovej vojne vyhnaní z európskych víťazných štátov.