• Hokej GAS vs GJGT

     • Do galérie Hokej GAS vs GJGT boli pridané fotografie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo - výsledky

     • V stredu 16. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Ďakujeme obom zúčastneným a víťazke srdečne blahoželáme. Veríme, že nás bude úspešne reprezentovať v krajskom kole. Jej meno nájdete v sekcii Úspechy a ocenenia.

     • Zahlasuj aj ty za premenu átria na oázu školy - projekt Biodiverzita

     • Dňa 19.11 sa vybraní žiaci s pani profesorkou T. Roth zúčastnili workshopu na tému Biodiverzita. Žiaci spoločne s odborníkmi rozoberali absenciu zelene na našej škole a v jej okolí. Na workshope boli prezentované návrhy, ako túto neradostnú  situáciu zmeniť. Workshopu predchádzalo vyhlásenie súťaže "Biodiverzita do škôl" nadáciou Ekopolis  s jej partnermi Veolia a.s. a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. Biodiverzita_projekt.doc​​​​​​​

     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Dňa 23.1. 2019 sa uskutoční školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťaž sa uskutoční na Evanjelickej fare v Radvani o 9:00 hod. Každý, kto má záujem, nech sa prihlási u svojej vyučujúcej SJL.

    • Vianočný kvíz
     • Vianočný kvíz

     • Dňa 17. decembra 2018 sa v priestoroch GAS uskutočnil 2. ročník zábavno-vedomostného kvízu na tému Vianoc, ktorý preveril  nielen vedomosti, ale aj zručnosti našich žiakov. Vianočného kvízu sa zúčastnilo 27 súťažiacich. Súčasťou podujatia bola aj vianočná tvorivá dielňa s možnosťou výroby dekorácií. viac

     • Vianočný kvíz

     • Do galérie Vianočný kvíz boli pridané fotografie.

     • Vianočná akadémia 2018

     • Do galérie Vianočná akadémia 2018 boli pridané fotografie.