Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Futsal 2012/13 Bedminton 2012/13 Majstrovstvá SRBSKA v halovom veslovaní 2012/13 XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ 2012/13 GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v 2012/13 Medzinárodný projekt z chémie Olympiáda v AJ a NJ v 2012/13 III. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ v 2013/ 2014 Olympiády zo SJ 2013/14 Bystrická Improliga 2013/14 Olympiády v AJ 2013/14 Veslársky maratón Biologická olympiáda 2013/14 Obvodné kolo olympiády v AJ 2013/14 Olympiáda šk. kolo Francúzskeho jazyka 2013/14 Krajské kolo Olympiády zo SJaL 2013/14 4. ročník Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2013/2014 Filmového festivalu fyziky 2013/14 Krajské kolo chemickej olympiády kategória C 2013/14 Maratón 2014/15 Kalokagatia 2014/15 Horehronské hry 2014/15 crossfit 2014/15 Halové veslovanie 2014/15 halovoý triatlon 2014/15 krajské kolo chemickej olympiády 2014/15 Ocenenie pre Evu SLANČÍKOVÚ 2015 PRVÉ MIESTO V KRAJSKOM KOLE olympiády zo slovenského jazyka 2014/15 Krajské kolo Biologickej olympiády 2014/15 Krajská prehliadka SOČ 2014/15 Školský rok 2015/16

Veslársky maratón

Dňa 11.12.2013 sa na našej škole uskutočnil III. ročník veslárskeho maratónu. Zúčastnili sa ho dva tímy, ktoré tvorili 7- členné družstvá študentov a pedagógov.

Študenti nastúpili v zostave: Silvia Longauerová 3.B, Daniela Macková 4.A, Miroslav Gajdoš 4.B, Martin Cesnak 4.B, Samuel Babjak 3.B, Jakub Villant 3.C a (minuloročný maturant) Ivan Janečko.

Za pedagógov z našej školy veslovali: Marcela Slančíková a Roman Kamas.

V najnapínavejších pretekoch v celej histórii sa zrodil najtesnejší výsledok. Tím pedagógov vyhral s náskokom 8,5 sekundy, čo pri maratóne predstavuje asi  50 metrov. Výsledný čas pedagógov bol 2:37:39,8 a  študentov 2:37:48,2.

Obidva tímy boli za svoje výkony odmenené vecnými cenami, ktoré venovalo RZ pri GAS.

 

Všetkým zúčastneným k dosiahnutému výsledku blahoželáme

a už teraz sa tešíme na IV. ročník!