Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Futsal 2012/13 Bedminton 2012/13 Majstrovstvá SRBSKA v halovom veslovaní 2012/13 XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ 2012/13 GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v 2012/13 Medzinárodný projekt z chémie Olympiáda v AJ a NJ v 2012/13 III. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ v 2013/ 2014 Olympiády zo SJ 2013/14 Bystrická Improliga 2013/14 Olympiády v AJ 2013/14 Veslársky maratón Biologická olympiáda 2013/14 Obvodné kolo olympiády v AJ 2013/14 Olympiáda šk. kolo Francúzskeho jazyka 2013/14 Krajské kolo Olympiády zo SJaL 2013/14 4. ročník Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2013/2014 Filmového festivalu fyziky 2013/14 Krajské kolo chemickej olympiády kategória C 2013/14 Maratón 2014/15 Kalokagatia 2014/15 Horehronské hry 2014/15 crossfit 2014/15 Halové veslovanie 2014/15 halovoý triatlon 2014/15 krajské kolo chemickej olympiády 2014/15 Ocenenie pre Evu SLANČÍKOVÚ 2015 PRVÉ MIESTO V KRAJSKOM KOLE olympiády zo slovenského jazyka 2014/15 Krajské kolo Biologickej olympiády 2014/15 Krajská prehliadka SOČ 2014/15 Školský rok 2015/16

Majstrovstvá SRBSKA v halovom veslovaní 2012/13

V dňoch 23. – 24. II. 2013 sa študenti našej školy

Martina Kucbelová, Patrícia Muránska, Silvia Longauerová,

Miroslav Gajdoš a Samuel Babjak

pod vedením pedagóga Romana Kamasa a predsedu Asociácie halového veslovania p. Valenta zúčastnili majstrovstiev Srbska v halovom veslovaní v Novom Sade. Za účasti vyše 300 súťažiacich sa naši študenti v silnej konkurencii nestratili. Väčšinu pretekárov tvorili členovia veslárskych klubov a Vojenskej akadémie z Belehradu.

Najlepšie umiestnenie dosiahla Martina Kucbelová, ktorá skončila na vynikajúcom 3.mieste.

Ako štvrtá sa umiestnila Silvia Longauerovášiesta Patrícia Muránska.

Vo veľmi silnej konkurencii chlapcov skončili naši v strede štartovného pola. Súťažilo sa na vzdialenosti 1 km. Športového zápolenia sa zúčastnil aj ich pedagóg Roman Kamas, ktorý sa na vzdialenosti 2 km umiestnil na 2. mieste.

Naši študenti sa na tejto akcii predstavili už druhýkrát a veľmi sa tešia, že sa z toho stáva tradícia a ich priateľstvá so srbskými kamarátmi sa stávajú pevnejšími.