Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Futsal 2012/13 Bedminton 2012/13 Majstrovstvá SRBSKA v halovom veslovaní 2012/13 XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ 2012/13 GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v 2012/13 Medzinárodný projekt z chémie Olympiáda v AJ a NJ v 2012/13 III. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ v 2013/ 2014 Olympiády zo SJ 2013/14 Bystrická Improliga 2013/14 Olympiády v AJ 2013/14 Veslársky maratón Biologická olympiáda 2013/14 Obvodné kolo olympiády v AJ 2013/14 Olympiáda šk. kolo Francúzskeho jazyka 2013/14 Krajské kolo Olympiády zo SJaL 2013/14 4. ročník Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2013/2014 Filmového festivalu fyziky 2013/14 Krajské kolo chemickej olympiády kategória C 2013/14 Maratón 2014/15 Kalokagatia 2014/15 Horehronské hry 2014/15 crossfit 2014/15 Halové veslovanie 2014/15 halovoý triatlon 2014/15 krajské kolo chemickej olympiády 2014/15 Ocenenie pre Evu SLANČÍKOVÚ 2015 PRVÉ MIESTO V KRAJSKOM KOLE olympiády zo slovenského jazyka 2014/15 Krajské kolo Biologickej olympiády 2014/15 Krajská prehliadka SOČ 2014/15 Školský rok 2015/16

Krajská prehliadka SOČ 2014/15

27. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.                                                                                                                                                                

Úspešnými účastníkmi našej školy boli dvaja študenti II.E v odbore matematika a fyzika a v odbore biológia.

Výsledky:

odbor 02 matematika a fyzika – Michal Vanka obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch 21. – 24. apríla 2015.                                                                                                                                                              

odbor 04 biológia – Anna Purgatová obsadila 4. mieasto.

Obom študentom ďakujeme za reprezntáciu našej školy. Michalovi Vankovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej prehliadke.

Veríme, že aspoň takúto úspešnosť dosiahneme aj v budúcnosti.