Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Futsal 2012/13 Bedminton 2012/13 Majstrovstvá SRBSKA v halovom veslovaní 2012/13 XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ 2012/13 GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v 2012/13 Medzinárodný projekt z chémie Olympiáda v AJ a NJ v 2012/13 III. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2012/13 Olympiáda v NJ v 2013/ 2014 Olympiády zo SJ 2013/14 Bystrická Improliga 2013/14 Olympiády v AJ 2013/14 Veslársky maratón Biologická olympiáda 2013/14 Obvodné kolo olympiády v AJ 2013/14 Olympiáda šk. kolo Francúzskeho jazyka 2013/14 Krajské kolo Olympiády zo SJaL 2013/14 4. ročník Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2013/2014 Filmového festivalu fyziky 2013/14 Krajské kolo chemickej olympiády kategória C 2013/14 Maratón 2014/15 Kalokagatia 2014/15 Horehronské hry 2014/15 crossfit 2014/15 Halové veslovanie 2014/15 halovoý triatlon 2014/15 krajské kolo chemickej olympiády 2014/15 Ocenenie pre Evu SLANČÍKOVÚ 2015 PRVÉ MIESTO V KRAJSKOM KOLE olympiády zo slovenského jazyka 2014/15 Krajské kolo Biologickej olympiády 2014/15 Krajská prehliadka SOČ 2014/15 Školský rok 2015/16

Medzinárodný projekt z chémie

V apríli sa zúčastnili vybraní študenti druhých a tretích ročníkov  našej školy medzinárodného projektu realizovaného na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici pod vedením RNDr. Mareka Skoršepu, PhD. s názvom „Testovanie navrhnutých počítačom podporovaných chemických experimentov (MBL - Microcomputer based laboratory)“.

V tomto projekte bolo zapojených šesť univerzít z Barcelony, Viedne, Helsínk, Prahy a Slovenska.

Je prínosom, že aj študenti nášho gymnázia mali možnosť získať zručnosť a skúsenosť v oblasti chémie spôsobom, ktorý na stredných školách nie je dostupný a že majú zážitok z práce v chemickom laboratóriu na vyššej univerzitnej úrovni .