Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Vedenie školy

GAS

Riaditeľ školy:      PhDr. Iveta Onušková

Zástupca riaditeľa:      Mgr. Danica Heldová

Zástupca riaditeľa:      Mgr. David Kaňuk

 Predošlí riaditelia:

2014-2018     PaedDr.  Iveta Šanderová 

1997-2014     RNDr. Ján Dlhoš 

1990-1997     PhDr. Oldrich Richter

1987-1990     RNDr. Vladimír Sabó

1976-1987     RNDr. Zoltán Kohút

1976               František Adamča (riaditeľ na vznikajúcom GJGT)

1970-1976     Ján Holécy