Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov

Vedenie školy

GAS

  Riaditeľ školy:      PaedDr. Iveta Šanderová


     Zástupca riaditeľa: Mgr. Danica Heldová

     Zástupca riaditeľa: Mgr. David Kaňuk

 Predošlí riaditelia:

1997-2014      RNDr. Ján Dlhoš 

1990-1997     PhDr. Oldrich Richter

1987-1990     RNDr. Vladimír Sabó

1976-1987     RNDr. Zoltán Kohút

1976               František Adamča (riaditeľ na vznikajúcom GJGT)

1970-1976     Ján Holécy