• Riaditeľ školy:            PhDr. Iveta Onušková

     Zástupca riaditeľa:      Mgr. Danica Heldová
     Zástupca riaditeľa:      Mgr. David Kaňuk

           Predošlí riaditelia:

      

      

     2014-2018     PaedDr.  Iveta Šanderová 

     1997-2014     RNDr. Ján Dlhoš 

     1990-1997     PhDr. Oldrich Richter

     1987-1990     RNDr. Vladimír Sabó

     1976-1987     RNDr. Zoltán Kohút

     1976               František Adamča (riaditeľ na vznikajúcom GJGT)

     1970-1976     Ján Holécy