• Ochrana osobných údajov

    • Osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 25 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

     Ing. Miroslav Maliniak

     Konzultant pre ochranu osobných údajov

      

     Tel.: +421 48 41 46 759