• Členovia rady školy

    • Rada školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

      

      

     Predseda:                     Štefan Ševčík,

                                            kontakt: mail - steve@msgroup.sk,                                                                                       tel. číslo - 0903545959

      

     Podpredsedníčka:       PaedDr. Ľubica Daňková

      

     Zástupcovia rodičov:  Bc. Adriána Astalošová

                                           Ing. Rút Herrmannová

                                           Miloš Sedlaček

      

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov:  PaedDr. Ľubica Daňková

                                                                                  Mgr. Jana Šimková

      

     Zástupkyňa nepedagogických zamestnancov:  Katarína Mesíková   

      

     Zástupcovia zriaďovateľa:  Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

                                                    Mgr. Dáša Gajdošová

                                                    PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová

                                                    Štefan Ševčík

      

     Zástupkyňa žiakov:     Alžbeta Rejdovianová, III.A