• Aktuálne informácie

    •  

     Vážení rodičia,

     Vítame Vás na podstránkach internetovej stránky Gymnázia Andreja Sládkoviča venovaných rade rodičov rodičovského združenia.

     Stránky boli vytvorené za účelom informovania Vás rodičov o všetkom čo sa týka Vás a Vašich detí. Veríme, že stránky sa stanú plnohodnotným informačným kanálom medzi Radou rodičov a všetkými rodičmi, ktorí majú o informácie záujem.

      

     Číslo účtu a výška príspevku v školskom roku 2017/2018

     Výška členského príspevku bola Členskou schôdzou Rodičovského združenia pri GAS, ktorá sa konala 21.9.2017, odsúhlasená na 20 €.

     Platby môžete poukazovať prevodom na účet, vkladom na účet alebo v hotovosti svojmu triednemu učiteľovi.

     Účet RZ: SK20 0900 0000 0003 0224 3980, do poznámky je potrebné uviesť  MENO,PRIEZVISKO a TRIEDU študenta pre identifikáciu platby.

      

     Za vaše členské príspevky vopred ďakujeme. Pomáhajú zlepšiť študijné, kultúrne a  športové podmienky našich detí na GAS.

      

     MUDr. Diana Valčuhová, predsedníčka RZ

     kontakt: valcuhova.dians@gmail.com