Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Aktuálne platné tlačivá

Vzor všeobecnej žiadosti DOC

Prihláška na maturitnú skúšku DOC PDF

Prerušenie štúdia DOC

Zanechanie štúdia DOC

Opakovanie ročníka DOC

Odporučenie na oslobodenie od telesnej výchovy DOC

Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy DOC

Štúdium v zahraničí DOC

Individuálny plán DOC

Komisionálne preskúšanie DOC

Opravná skúška DOC

Odpis vysvedčenia DOC

Uvoľnenie z vyučovania DOC

Rodinné prídavky RTF 

Potvrdenie o návšteve školy PDF

2 percentá z dane PDF