• Objednávanie obedov

   • firma dodávajúca stravu GAS: Donly-Penzión Fajnne Zvolen

    cena obeda pre žiaka: 1,31€

    spôsob platby : v hotovosti alebo prevodným príkazom: IBAN: SK47 1100 0000 0026 2209 9681

    Pri úhrade prevodným príkazom je žiak povinný priniesť doklad o úhrade vedúcej kuchyne (inak mu nebude pridelený kredit).

    Obedy sa vydávajú od 12:00 - 14:00 hod.

    Objednávanie a odhlasovanie obedov je možné minimálne deň vopred od 7.00 - 13,30 hod. alebo aj jeden týždeň vopred podľa zverejneného jedálneho lístku.