• Nepedagogickí pracovníci

   • ekonómka PaM: Mgr. Lenka Danková, tel. č.: 048/4153240

    hospodárka školy, rozpočtárka: Jana Vrtiaková, tel.č.: 0904542735, 048/4153240

    referentka HS: Mária Bielaková, tel. č.: 048/4153240

    sekretárka: Anna Katušková, tel. č.: 048/4153240

    školník, kurič: Róbert Šagát

    školník, kurič: Milan Timko