• Pondelková (dvoj)hodinka o škole po škole

    • Pondelková (dvoj)hodinka o škole po škole

     Vážení rodičia, žiaci, priatelia a priaznivci GAS,

     každý prvý pondelok v mesiaci Vám v čase od 15.00 do 17.00 hod.

     ponúkame možnosť

     neformálneho stretnutia s vedením školy.

     Dvere zástupcovne a riaditeľne sú Vám (nielen) v tomto čase otvorené.

     Radi priamo odpovieme na Vaše otázky, poskytneme korektné informácie, ale necháme sa inšpirovať aj Vašimi nápadmi a pripomienkami.

     Na pondelkové stretnutia o škole po škole sa tešia

     PaedDr. Iveta Šanderová - riaditeľka školy,

      Mgr. Danica Heldová, Mgr. Dávid Kaňuk - zástupcovia riaditeľky školy.