Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Zviditeľnenie faktúr

Oznam

Od 1. novembra 2011 sú faktúry zviditeľnené na

 

http://crz.vucbb.sk/organizácia/00160521