Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Žiacka školská rada

Predseda: Timotej Ťažký 2.B

Podpredseda: Kristína Kosáková 3.A, Kristián Mak 2.D

Pokladník: Gabriela Hlaváčová 2.C, Patrícia Paučulová 1.B

Nástenkárka: Alžbeta Rejdovjanová 2.A, Michaela Martinská 2.E

Zapisovateľ: Martin Valent 3.B

Ostatní členovia: zástupcovia jednotlivých tried