• Program osláv 100. výročia pomenovania gymnázia na Gymnázium Andreja Sládkoviča

      

     3. september 2018

     slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 za účasti predsedu BBSK p.  Ing. J. Luntera,  predsedníčky RR pri GAS p. MUDr. D. Valčuhovej, predsedu RŠ pri GAS p. Š. Ševčíka

     8. november 2018

     GASákom NA JEDEN DEŇ (jeden deň netradičného vyučovania pre žiakov základných škôl)

     8. november 2018

     pracovné stretnutie učiteľov ZŠ s učiteľmi GAS (tvorivý dialóg zameraný na  aktivity jednotlivých predmetových komisií GAS )

     15. november 2018

     KABU – Krst abiturientov budúcich ako za Sládkoviča

     26. november 2018

     slávnostné otvorenie výstavy STO ROKOV GYMNÁZIA A. SLÁDKOVIČA spojené s lektorovaním výstavy študentami GAS

     26. november 2018

     prezentácia publikácie prof. P. Martuliaka – ŠTÁTNE ČESKOSLOVENSKÉ GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V BANSKEJ BYSTRICI 1919 - 1953

     5. február 2019

     TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL spojený s ukážkou prác remeselníkov

     6. február 2019

     DOD – Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ, ich rodičov a všetkých záujemcov

     7. február 2019

     SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA pri príležitosti 100. výročia pomenovania gymnázia na GYMNÁZIUM A. SLÁDKOVIČA