• Deň otvorených dverí

    • 06.02.2019

      

     harmonogram:

      8,00 - 8,30 prezentácia vo vestibule školy

      8,30 - 9,15 - program v sále GAS

      9,15 - 11,00 - prehliadka školy - 16 stanovíšť

      

     Všetci ste srdečne vítaní! :)

      

     Bližšie informácie : lubica.dankova@gasbb.sk

      

     Možno Vás pri zvažovaní, či prísť študovať na GAS bude zaujímať:

      

     Koľko ľudí sa po škole dostalo na vysokú školu.

     Podľa údajov Úradu práce je to už viacero rokov po sebe ustálených 98% študentov.

     Koľko ľudí našlo po škole prácu.

     Väčšina našich absolventov pokračuje na vysokých školách a univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike (najmä Brno a Praha), v Dánsku, Holandsku alebo Škótsku.

     Aké máme v škole vybavenie.

     Okrem bežných tried sa u nás vyučuje v špecializovaných triedach informatiky, biológie, chémie, anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka, či v umeleckých dielňach vybavených krosnami a hrnčiarskym kruhom. Máme veľkú telocvičňu a vlastnú viacúčelovú sálu, v ktorej mávajú stužkové aj štvrtáci z iných škôl.

     Akí sú u nás učitelia.

     Takí, ktorým záleží na tom, aby ste nadobudli všetky potrebné vedomosti a zručnosti.

     Ako náročné je dostať sa na školu.

     Bez prijímacích pohovorov sa k nám dostanú všetci, ktorí zvládnu Monitor 9 z MAT a SJL na minimálne 90%, všetci ostatní musia absolvovať prijímacie skúšky, na ktoré vás vopred radi pripravíme.

     Či sa na škole jazdí na zahraničné pobyty či praxe.

     Každoročne ponúkame študentom možnosť zúčastniť sa zahraničných exkurzií do Veľkej Británie, Rakúska, Ruska (St. Peterburg), Českej republiky (Praha), Švajčiarska (CERN) či Poľska (Osvienčim).

     Či je na škole možné získať nejaké štipendium.

     Poskytujeme študentom sociálne štipendium, ak sa ich rodiny ocitnú v hmotnej núdzi alebo žijú zo životného minima.

     Aké máme dopravné spojenie.

     V blízkosti školy sú autobusové zastávky autobusov prichádzajúcich zo Sásovej, z Fončordy, Radvane a Nám. Slobody.

     Aké máme na škole možnosti športových alebo kultúrnych aktivít.

     Škola sa celoročne zapája do mnohých medzinárodných súťaží (dejepisné) a projektov (eTwinning, Erasmus+, partnerstvá škôl), medziškolských športových súťaží (volejbal, liga v halovom veslovaní, ...), vytvára vlastné športové súťaže (GASball, GAScup, crossfit, hokej GAS vs. GJGT,..), organizuje všetky druhy olympiád (všetky jazyky, BIO, DEJ, SJL, CHEM, ľudské práva,...), či rôzne iné akcie (divadlo v slovenskom aj anglickom jazyku, minikonferencia v štýle TED v anglickom jazyku,...). Naša škola ako jediná stredná škola v pôsobnosti BBSK podporuje všeobecne intelektovo nadaných žiakov aj v štúdiu podľa IUP.

     Ako je škola náročná na učenie.

     Aj napriek rozličným na verejnosti sa šíriacim informáciám, naša škola je náročná na učenie. Najlepšie si to potvrdíte, ak sa spýtate našich prvákov. 😊