• Novinky
   • Poďakovanie
   • 12. 9. 2018
   • Vážení rodičia,

    ďakujeme za Vašu účasť na plenárnom rodičovskom stretnutí a triednych schôdzkach a tešíme sa na spoluprácu s Vami počas školského roka 2018/2019.

   • Deň čítania
   • 10. 9. 2018
   • Do galérie Deň čítania boli pridané fotografie.

    Dňa 7.9.2018 sa študenti 3. ročníka zúčastnili Dňa čítania. Na 10 stanovištiach sa venovali rôznym aktivitám spojeným s čítaním vo francúzskom, nemeckom, ruskom, anglickom a slovenskom jazyku. Všetky aktivity rozvíjali kreativitu a logiku študentov, najmä však mali za úlohu pozitívne študentov motivovať vo vzťahu ku knihám a čítaniu.

   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
   • 10. 9. 2018
   • Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

   • Francúzsky jazykový certifikát DELF/DELF junior
   • 5. 9. 2018
   • Učíš sa po francúzsky? Spolu s Alliance Française Banská Bystrica Ťa naši učitelia pripravia na Školský DELF/ DELF junior - diplomy vydávané francúzskym ministerstvom školstva, ktoré doložia Tvoju úroveň jazykových znalostí. Tento diplom je oficiálny doklad, ktorý existuje v 4 úrovniach podľa SERRJ, je uznávaný všade vo svete a má celoživotnú platnosť.

   • Slávnostné otvorenie školského roka
   • 4. 9. 2018
   • 3.9.2018 sme za účasti predsedu BBSK pána Ing. Jána Luntera a ďalších vzácnych hostí slávnostne zahájili nový školský rok 2018/2019. Prvákom prajeme, aby sa im u nás darilo a páčilo, druhákom a tretiakom želáme množstvo nových vedomostí a skúseností a maturantom veľa síl na zavŕšenie ich posledného dôležitého kroku na GAS :)

   • Obedy
   • 30. 8. 2018
   • Obedy na GAS zabezpečuje Donly-Penzión Fajnne Zvolen.

    Cena obeda pre žiaka je 1,31€, spôsob platby: v hotovosti alebo prevodným príkazom: IBAN: SK47 1100 0000 0026 2209 9681.

    Pri úhrade prevodným príkazom je žiak povinný priniesť doklad o úhrade vedúcej kuchyne (inak mu nebude pridelený kredit). Obedy sa vydávajú od 12:00 - 14:00 hod.

   • Do pozornosti druhákom, tretiakom a štvrtákom!
   • 31. 8. 2018
   • Je september a Ty stále snívaš o lete? Užiť si môžeš aj školský rok - s platným preukazom ISIC/EURO26 :)

    Obnov si platnosť svojho preukazu ISIC/ EURO26 a využívaj viac ako 150 000 zliav na Slovensku a v zahraničí vo viac ako 130 krajinách sveta.

    Známku si môžeš zakúpiť u p.p. J. Findrovej každý utorok cez veľkú prestávku / kabinet 229 /. Cena známky: 10€

   • Das Deut­sche Sprach­di­plom na GAS
   • 30. 8. 2018
   • Študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča majú možnosť bezplatne získať nemecký jazykový diplom DSD I (A2/B1) a DSD II (B2/C1). Na diplom ich zodpovedne pripravia naši učitelia a nemecká lektorka, všetci odborne kvalifikovaní a nemeckou stranou certifikovaní.

   • 100. výročie oficiálneho pomenovania nášho gymnázia na Gymnázium Andreja Sládkoviča
   • Pre rodičov a študentov
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Partneri 6
  • Partneri 7