• Novinky
   • Olympiáda v nemeckom jazyku
   • 29. 11. 2020
   • Dňa 27.11.2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá prebehla online formou. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov v dvoch kategóriách, ktorí si zmerali svoje znalosti v nemeckom jazyku.

   • Olympiáda v nemeckom jazyku:
   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
   • 29. 11. 2020
   • Naša škola sa posledný novembrový týždeň zapojila do celoslovenského charitatívneho projektu pre seniorov. Každý účastník tohto výnimočného projektu prežíval neskutočnú radosť pri balení krabičky, ktorá poteší babičky a deduškov v Domove dôchodcov na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici tieto Vianoce. Škoda, že krabičky nemôžeme odovzdať osobne, kvôli súčasným pandemickým opatreniam.

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
   • iBobor
   • 26. 11. 2020
   • Aj školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila celosvetová informatická súťaž iBobor. Na našej škole sa konala v dvoch termínoch. V utorok 10. 11. 2020 súťažili žiaci v kategórii Seniori (3. a 4. ročník) a vo štvrtok 12. 11. 2020 v kategórii Juniori (1. a 2. ročník).

   • iBobor:
   • DSD II- Nemecký jazykový diplom stupňa II
   • 25. 11. 2020
   • Dňa 24.11.2020 sa opäť po dvoch rokoch na našom gymnáziu konali písomné skúšky DSD II (Nemecký jazykový diplom II), ktorých sa zúčastnili aj štyria žiaci z nášho gymnázia.
   • DSD II- Nemecký jazykový diplom stupňa II:
   • Fyzikálny náboj
   • 23. 11. 2020
   • V piatok 13.11.2020 sme absolvovali súťaž Fyzikálny náboj. Súťaže sa zúčastnilo 200 tímov zo Slovenska, Česka, Ruska, Poľska a Maďarska. Naši študenti sa nestratili a umiestnili sa v strede súťažného poľa.
   • Fyzikálny náboj:
   • Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020
   • 24. 10. 2020
   • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávaie prostredníctvom digitálnych technológií.

   • Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020:
   • 100. výročie oficiálneho pomenovania nášho gymnázia na Gymnázium Andreja Sládkoviča
   • Pre rodičov a študentov
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Partneri 6
  • Partneri 7
  • IT Akadémia
  • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu