• OZNAM

     • V zmysle § 150 ods.(5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  udeľujem  dňa 29. 10. 2018 (pondelok) z organizačných dôvodov žiakom riaditeľské voľno.

      PhDr. Iveta Onušková

      riaditeľka školy

    • Inovujem, teda som.
     • Inovujem, teda som.

     • Študenti tretieho ročníka  sa v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili dňa 18. 10 . 2018 na inovačnom workshope, ktorý bol zameraný na rozvoj ich inovatívneho a kreatívneho myslenia.
     • Domáce násilie – „Nie znamená nie“

     • Zajtra 23. 10. 2018 o 10,00 hod. sa v sále školy uskutoční výchovné podujatie pre žiakov 1. – 3. ročníka. Prednáška je v rámci  projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre študentov zadarmo .

      Čas trvania : 60 min.

      Po prednáške vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu.

     • Pygmalion - divadelné predstavenie

     • 5.11.2018 sa 1.A, 2.A, 3.A, 3.E a 4.A zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku: Pygmalion. V Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene hru J.B.Shawa predstaví TNT Theatre Britain.

      Študenti budú poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia na hromadných školských akciách a akciu absolvujú pod pedagogickým dozorom vyučujúcich ANJ.

     • To si píš - súťaž

     • Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute vyhlasuje súťaž v písaní textov, viac informácií tu: to_si_pis.odt​​​​​​​

     • Best in English súťaž

     • Milí študenti!

      Aj tohto roku máte možnosť zapojiť sa do medzinárodnej online jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH. Uskutoční sa v piatok 30. novembra 2018 medzi 9.00-11.00. Bližšie info na https://bestinenglish.org/ , kde si môžete vyskúšať aj vlaňajší test.

      Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ alebo u pp. Kováčovej (č.218) najneskôr 12.11.2018.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Milí študenti! V dňoch 12.-13.11.2018 sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžete u svojich vyučujúcich ANJ najneskôr 8.11.2018. Tešíme sa na Vás!

     • Jesenné tekvicobranie

     • 24.10.2018 sa vo vestibule školy uskutoční tvorivá dielňa, na ktorej si môžete vyrezať svetlonosa, vytvoriť lapač snov, šarkana, či vyskúšať techniku luminografie. Až do 26.10.2018 môžete vo vestibule vystavovať svoje vyrezané tekvice a zúčastniť sa tak súťaže o najkrajšiu tekvicu.

     • Nemci na GAS

     • Do galérie Nemci na GAS boli pridané fotografie.

    • Návšteva z Nemecko-európskeho inštitútu v Hessene
     • Návšteva z Nemecko-európskeho inštitútu v Hessene

     • Dňa 3.10.2018 sa žiaci štyroch bystrických gymnázií (GAS, EVG, Katolícke gymnázium, GJGT) zúčastnili diskusného večera s nemeckými obyvateľmi z Hessenu, ktorí boli po 2.svetovej vojne vyhnaní z európskych víťazných štátov.
     • 100 rokov GAS - dotazník pre absolventov

     • Chceli by sme nájsť čo najviac našich absolventov - boli by sme radi, keby ste vyplnili náš krátky dotazník, pridali aj Vašu fotografiu a tým by ste podporili našu snahu vytvoriť čo najdlhšiu reťaz GASákov :)

     • Hlasuj za svoju školu a vyhraj

     • V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018

     • ISIC

     • Vážení rodičia,

      pre kompletné využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok. Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019. Cena známky je 10€. Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa.

      viac

       

     • Francúzsky jazykový certifikát DELF/DELF junior

     • Učíš sa po francúzsky? Spolu s Alliance Française Banská Bystrica Ťa naši učitelia pripravia na Školský DELF/ DELF junior - diplomy vydávané francúzskym ministerstvom školstva, ktoré doložia Tvoju úroveň jazykových znalostí. Tento diplom je oficiálny doklad, ktorý existuje v 4 úrovniach podľa SERRJ, je uznávaný všade vo svete a má celoživotnú platnosť.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • 3.9.2018 sme za účasti predsedu BBSK pána Ing. Jána Luntera a ďalších vzácnych hostí slávnostne zahájili nový školský rok 2018/2019. Prvákom prajeme, aby sa im u nás darilo a páčilo, druhákom a tretiakom želáme množstvo nových vedomostí a skúseností a maturantom veľa síl na zavŕšenie ich posledného dôležitého kroku na GAS :)

     • Obedy

     • Obedy na GAS zabezpečuje Donly-Penzión Fajnne Zvolen.

      Cena obeda pre žiaka je 1,31€, spôsob platby: v hotovosti alebo prevodným príkazom: IBAN: SK47 1100 0000 0026 2209 9681

      Pri úhrade prevodným príkazom je žiak povinný priniesť doklad o úhrade vedúcej kuchyne (inak mu nebude pridelený kredit). Obedy sa vydávajú od 12:00 - 14:00 hod.

      Objednávanie a odhlasovanie obedov je možné minimálne deň vopred od 7.00 - 13,30 hod. alebo aj jeden týždeň vopred podľa zverejneného jedálneho lístka.

       

     • Das Deut­sche Sprach­di­plom na GAS

     • Študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča majú možnosť bezplatne získať nemecký jazykový diplom DSD I (A2/B1) a DSD II (B2/C1). Na diplom ich zodpovedne pripravia naši učitelia a nemecká lektorka, všetci odborne kvalifikovaní a nemeckou stranou certifikovaní.

     • Cambridge jazykové certifikáty na GAS

     • Gymnázium Andreja Sládkoviča bude od šk. roka 2018/2019

      školou spolupracujúcou s autorizovaným centrom Cambridge.

      česká verzia stránky Cambridge

      Všetci študenti GAS budú mať od školského roka 2018/2019 možnosť absolvovať ktorúkoľvek zo skúšok Cambridge (KET, PET, FCE, CAE) za zvýhodnených podmienok, vrátane úplne bezplatnej prípravnej, tzv. "mock", skúšky!

      Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na rodičovskom združení v septembri 2018 :)