Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013

vypracovaná  v  zmysle § 102 ods. 4) zákona o VO
 
 
 
 
 
    Predmet zákazky                 Identif. úspešného uchádzača                 Hodnota zákazky    
                                                                                                                                      v Eur
 
          
administrácia projektu                 Ing. Ján Búlik-Project Consulting                     9 295,- €
                                                               985 53    Dobroč 212
 

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava pochôdznej terasy 12 500,00 s DPH 01.11.2014
VO: Súhrná správa Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013 administrácia projektu 9295.- s DPH marec 2013 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Súhrná správa Plán výberových konaní pre rok 2017 s DPH 01.03.2017 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Súhrná správa Zákazky za rok 2016 s DPH 01.03.2017 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov s DPH 04.05.2015 04.05.2015
VO: Podlimitná zákazka prenechanie nebytových priestorov do nájmu za účelom prevádzkovania nápojového automatu 360,00 s DPH 14.08.2014 do 13.00 hod. dňa 2.9.2014 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Revízia ručného náradia 1 982.50 bez DPH 19.12.2013 19.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 učebné pomôcky pre voliteľný predmet Rekondično-relaxačné cvičenia 3255.- bez DPH 02.12.2013 28.11.2013 Predajňa FIT PLUS,
Faktúra DF faktúra 205 s DPH 15.11.2011
Zmluva náj. zmluva 30 s DPH 09.11.2011
Zmluva náj. zmluva 29 s DPH 02.11.2011
Zmluva náj. zmluva 28 s DPH 26.10.2011
Zmluva náj. zmluva 27 s DPH 26.10.2011
Zmluva náj.zmluva 26 s DPH 26.10.2011
Zmluva náj.zmluva 16 s DPH 25.10.2011
Zmluva naj_zmluva_14 s DPH 25.10.2011
Zmluva naj_zmluva_15 s DPH 25.10.2011
Faktúra DF faktúra 176 s DPH 25.10.2011
Faktúra DF faktúra 201 s DPH 25.10.2011
Faktúra DF faktura 186 s DPH 25.10.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/182