• Inovácia obsahu a metód vyučovania voliteľných predmetov 2013-2015

    • Názov projektu:

      

     Inovácia obsahu a metód vyučovania voliteľných predmetov na GAS v Banskej Bystrici

      

     Žiadateľ:

      

     Gymnázium Andreja  Sládkoviča

      

     Celkové výdavky projektu (EUR):

      

     247 604,24 €

      

     Trvanie projektu (mesiace)

      

     24 mesiacov (február 2013- január 2015)

      

     Strategický cieľ projektu

     Inovovať obsah a metódy vyučovania voliteľných predmetov pre 2.- 4. ročník GAS s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne potreby trhu práce a štúdium na VŠ.

      

      

     Špecifický cieľ

     Špecifický cieľ č. 1:

     Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

      

     Špecifický cieľ č. 2:

     Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

      

     Cieľová skupina

     Pedagogickí zamestnanci strednej školy a žiaci strednej školy

      

      

      

     Projektový manažér

     PaedDr. Iveta Šanderová

     Finančný manažér

      

      

     Otília Chovanová

     Administratívny pracovník

     Alena Kollová

     Administratívny pracovník

     Ing. Ján Búlik

     Manažér monitoringu

     Roháriková

     Odborný garant voliteľných predmetov

     Mgr. Anna Holécyová

     Pracovné skupiny

     1. Lucia Lipovská , Marcela Kováčová

     (učiteľ RKI)

      

     2. Miriam Kadlečková , Valéria Solivajová

     (učiteľ KNJ),

      

     3. Marcela Slančíková, Anna Slivková

     (učiteľ ZYP, ZDE)

      

     4. Oľga Dvorská, Daniela Vigodová

     (učiteľ MTV, FMT)

      

     5. Anna Holécyová, Iveta Vráblová

     (učiteľ PRO, PCI)

      

     6. Jana Šimková, Iveta Šanderová

     (učiteľ BIT)

      

     7. Ľubica Daňková

     (učiteľ PYE)

      

     8. Peter Lichtner, Roman Kamas

     (učiteľ RRC)