Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Inovácia obsahu a metód vyučovania voliteľných predmetov 2013-2015 Projekty Inovácia ŠkVP 2009-2010 COMENIUS

Inovácia obsahu a metód vyučovania voliteľných predmetov 2013-2015

Názov projektu:

 

Inovácia obsahu a metód vyučovania voliteľných predmetov na GAS v Banskej Bystrici

 

Žiadateľ:

 

Gymnázium Andreja  Sládkoviča

 

Celkové výdavky projektu (EUR):

 

247 604,24 €

 

Trvanie projektu (mesiace)

 

24 mesiacov (február 2013- január 2015)

 

Strategický cieľ projektu

Inovovať obsah a metódy vyučovania voliteľných predmetov pre 2.- 4. ročník GAS s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne potreby trhu práce a štúdium na VŠ.

 

 

Špecifický cieľ

Špecifický cieľ č. 1:

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

 

Špecifický cieľ č. 2:

Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

 

Cieľová skupina

Pedagogickí zamestnanci strednej školy a žiaci strednej školy

 

 

 

Projektový manažér

PaedDr. Iveta Šanderová

Finančný manažér

 

 

Otília Chovanová

Administratívny pracovník

Alena Kollová

Administratívny pracovník

Ing. Ján Búlik

Manažér monitoringu

Roháriková

Odborný garant voliteľných predmetov

Mgr. Anna Holécyová

Pracovné skupiny

1. Lucia Lipovská , Marcela Kováčová

(učiteľ RKI)

 

2. Miriam Kadlečková , Valéria Solivajová

(učiteľ KNJ),

 

3. Marcela Slančíková, Anna Slivková

(učiteľ ZYP, ZDE)

 

4. Oľga Dvorská, Daniela Vigodová

(učiteľ MTV, FMT)

 

5. Anna Holécyová, Iveta Vráblová

(učiteľ PRO, PCI)

 

6. Jana Šimková, Iveta Šanderová

(učiteľ BIT)

 

7. Ľubica Daňková

(učiteľ PYE)

 

8. Peter Lichtner, Roman Kamas

(učiteľ RRC)