• VÝCHOVNÉ 
     PORADENSTVO

      

     PaedDr. Ľubica Daňková

      

     Konzultácie:

     PIATOK 11,00 – 13,00

     kabinet č. 111

      

     Písomný kontakt: 

     dankova.lubica@gmail.com

     PSYCHOLOGICKÉ  
     PORADENSTVO

      

     Mgr. Anton KALINA

      

     Konzultácie: 

     na GAS /po dohode/

     kabinet č. 41

      

     Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

     Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica

     tel.: 048/ 4134751 -2

      

     Písomný kontakt:

     anton.kalinabb@gmail.com