Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Informácie výchovného poradcu

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

PaedDr. Ľubica Daňková

Konzultácie : PIATOK 11,00 – 13,00

kabinet č. 111

Písomný kontakt : 

dankova.lubica@gmail.com

PSYCHOLOGICKÉ  PORADENSTVO

Mgr. Anton KALINA

Konzultácie : na GAS /po dohode/

kabinet č. 41

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica

tel.: 048/ 4134751 -2

Písomný kontakt : 

anton.kalinabb@gmail.com