Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program   (platný pre 1.2.  a 3. ročník 2017/18) 

  • Časť 1. - Všeobecné informácie..............SkVP_1
  • Časť 2. - Povinné predmety.....................SkVP_2
  • Časť 3. - Voliteľné predmety....................SkVP_3
  • Časť 4. - Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov...........SkVP_4

 

Školský vzdelávací program  (platný pre 4. ročník 2017/18)  .........................TU