• Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium

    • Inovovaný školský vzdelávací program   (platný pre 1.2.  a 3. ročník 2017/18) 

     • Časť 1. - Všeobecné informácie..............SkVP_1
     • Časť 2. - Povinné predmety.....................SkVP_2
     • Časť 3. - Voliteľné predmety....................SkVP_3
     • Časť 4. - Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov...........SkVP_4

      

     Školský vzdelávací program  (platný pre 4. ročník 2017/18)  .........................TU