• Budova školy je počas letných prázdnin pre verejnosť otvorená od 8:00hod. do 12:00hod.

     • Cambridge jazykové certifikáty na GAS

     • Gymnázium Andreja Sládkoviča bude od šk. roka 2018/2019

      školou spolupracujúcou s autorizovaným centrom Cambridge.

      česká verzia stránky Cambridge

      Všetci študenti GAS budú mať od školského roka 2018/2019 možnosť absolvovať ktorúkoľvek zo skúšok Cambridge (KET, PET, FCE, CAE) za zvýhodnených podmienok, vrátane úplne bezplatnej prípravnej, tzv. "mock", skúšky!

      Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na rodičovskom združení v septembri 2018 :)

       

     • Budúci prváci, pozor!

     • Vaše ISIC preukazy sú pre Vás pripravené.

      Môžete si ich prevziať:      

      1. Do 25.7.2018 v čase 8.00 - 12.00 na sekretariáte školy. 

      2. Od 23.8.2018 v čase 8.00 -12.00 na sekretariáte školy.

      3. V prípade, že si ich nevyzdvihnete v uvedených termínoch v čase letných prázdnin, odovzdajú Vám ich Vaši triedni učitelia na začiatku školského roka.