Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov

 • Zoznam uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a sú prijatí na štúdium po uvoľnení miesta po prvom zápise.

  pozvani_na_zapis_23.5.2018.pdf

  Druhý zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole po PS sa uskutoční dňa 23.5.2018 od 13:00 hod. do 16:00 hod. v študovni (1. posch.) v budove Gymnázia A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica.

  Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača.

  Ak po tomto termíne počet zapísaných žiakov bude menší ako 120, bude zverejnené poradie ďaších prijatých žiakov na webovej stránke školy dňa 23.5. 2018 po 17:00 hod.  Zápis týchto žiakov sa bude konať 25.5.2018 od 13:00 hod do 15,00 hod. V prípade záujmu o ďalšie informácie sledujte stránku školy alebo sa obráťte na vedenie školy:  048/4153240.

 • Zoznam uchádzačov o štúdium na našej škole

  Zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a sú prijatí na štúdium v školskom roku 2018/2019

  pozvani_na_zapis 18.5.2018.pdf                                             

  Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 18.5.2018 od 11:00 hod. do 16:00 hod. v študovni (1. posch.) v budove Gymnázia A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica.

  Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača.

  Ak po tomto termíne počet zapísaných žiakov bude menší ako 120, bude zverejnené poradie ďaších prijatých žiakov na webovej stránke školy dňa 18.5. 2018 po 17:00 hod.  Zápis týchto žiakov sa bude konať 23.5.2018 od 13:00 hod do 15,00 hod. V prípade záujmu o ďalšie informácie sledujte stránku školy alebo sa obráťte na vedenie školy:  048/4153240.

  úspesne_urobili (zatial pod čiarou).pdf

  neuspesni_na PS.pdf

 • Exkurzia do Petrohradu