• Cambridge jazykové certifikáty na GAS

     • Gymnázium Andreja Sládkoviča bude od šk. roka 2018/2019

      školou spolupracujúcou s autorizovaným centrom Cambridge.

      česká verzia stránky Cambridge

      Všetci študenti GAS budú mať od školského roka 2018/2019 možnosť absolvovať ktorúkoľvek zo skúšok Cambridge (KET, PET, FCE, CAE) za zvýhodnených podmienok, vrátane úplne bezplatnej prípravnej, tzv. "mock", skúšky!

      Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na rodičovskom združení v septembri 2018 :)